ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

Mgr. Pavel Andrle telefonní kontakt+420 774 614 144

Služby | Právník Ostrava

Poskytujeme komplexní právní služžby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na:
 

Zastupování klientů před soudy

Sepisování smluv

 • (smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zruššení věcného břemene, ověřování podpisů)

Vymáhání pohledávek

 • (soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí ažž po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora)

Advokátní úschovy peněz a listin

 • (úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvlṚtních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu)

Rozvody manžželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výžživného

 • (rozvody manžželství zajišťšujeme kompletně včetně podání vššech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manžželů)

Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení

 • (zastupování před orgány policie, správními orgány, soudy, podávání odvolacích prostředků a rovn잾 i zastupování pošškozených v trestním řízení, uplatňování náhrady šškody)
   
   
  Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se soudními znalci, tlumočníky a exekutory

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím