ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

Mgr. Pavel Andrle telefonní kontakt+420 774 614 144

Sepisování smluv

(smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zruššení věcného břemene, ověřování podpisů)