ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

Mgr. Pavel Andrle telefonní kontakt+420 774 614 144

Rodinné právo

rozvody manžželství, úprava poměrů k nezletilým, úprava výžživného (rozvody manžželství zajišťujeme kompletně včetně podání vššech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manžželů)